Završna konferencija projekta Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKa)

Dana 14. ožujka 2022. putem platforme Zoom održana je Završna konferencija projekta Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKa), na kojoj su predstavljene aktivnosti odrađene u okviru projekta te glavni indikatori koji se odnose na izrađene prijedloge nacionalnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te s njima usklađene studijske programe Filozofskoga fakulteta u Rijeci, nositelja projekta.

Sudionicima konferencije kratkim su se izlaganjima obratili prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, prodekanica za studijske programe Filozofskog
fakulteta u Rijeci te bivša voditeljica projekta, doc. dr. sc. Ana Gavran Miloš, voditeljica projekta te prof. dr. sc. Bruno Zelić, glavni koordinator radnih skupina za izradu standarda zanimanja, kvalifikacije i studijskih programa, koji su se osvrnuli na važnost i ulogu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, njegovu kompleksnu metodologiju te ulogu u povezivanju tržišta i studijskih programa u Hrvatskoj, ali i kompatibilnih programa u europskom istraživačkom prostoru.

Svoja iskustava i izazove u radu na projektu izložili su predstavnici svih četiriju odsjeka uključenih u projekt, Kroatistike, Pedagogije, Filozofije i Kulturologije, te vanjski suradnici uključeni u radne skupine, svi jedinstveni u mišljenju da je pet standarda zanimanja, sedam standarda kvalifikacije te jedanaest studijskih programa revidiranih i izrađenih o okviru ovoga projekta velik iskorak u pravcu kvalitete hrvatskih studija, ali i povezivanja s tržištem rada, ključnim elementom za gospodarski, ali i obrazovni i kulturni prosperitet. Predstavnici odsjeka zahvalili su svima uključenim u ovaj projekt, napose partnerskim institucijama i vanjskim dionicima na konstruktivnoj i kolegijalnoj suradnji u svim koracima trogodišnjega projekta.