Revolucionarno postignuće digitalne humanistike: lakše čitanje glagoljične rukopisne baštine

Na radionici Revolucionarno postignuće digitalne humanistike: pristup glagoljičnoj (rukopisnoj) baštini s pomoću strojnoga preslovljavanja glagoljice, održanoj 26. siječnja u okviru projekta HKO_KAFKa, dr. sc. Jozo Vela sa Staroslavenskoga instituta u Zagrebu predstavio je tehnologiju strojnoga čitanja rukopisnih tekstova (HTR), odnosno njezinu primjenu u računalnoj aplikaciji Transkribus, koja je razvijena na Sveučilištu u Innsbrucku. Riječ je o revolucionarnom pomaku kojim se glagoljičnim tekstovima pisanim hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom omogućuje veća dostupnost široj znanstvenoj, ali i čitateljskoj zajednici. Studenti kroatistike i doktorandi doktorskoga studija Povijest i dijalektologija upoznali su se korak po korak s radom u aplikaciji Transkribus te u praktičnom radu svjedočili najnovijim dosezima digitalne humanistike.