Predavanje Davora Mandića “Kroatist – čudnovati kljunaš novinarstva”

Dana 10. prosinca 2021. na Odsjeku za kroatistiku gostovao je Davor Mandić, novinar i urednik koji u dnevniku Novi list već niz godina prati područje kulture. Za studente kroatistike održao je predavanje Kroatist – čudnovati kljunaš novinarstva, u okviru kojega je govorio o znanjima i vještinama koje je stekao na studiju kroatistike a koji su mu bila relevantni za novinarstvo u kulturi. Budući da je kolega Mandić i književnik, autor dviju zbirki poezije, zbirke kratkih priča i romana, studentima je predstavio i načine kojima Ministarstvo kulture RH i izdavačke kuće podupiru književnike. Nakon predavanja studenti su imali priliku postaviti pitanja gostujućem predavaču, ali i izreći svoja razmišljanja u vezi s dosadašnjim studijem kroatistike. Također, podržali su prijedloga da se slični susreti studenata i završenih studenata kroatistike nastave i dalje. Gostujuće predavanje Davora Mandića održano je pod pokroviteljstvom projekta UP.03.1.1.03.0040 Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKa).