O projektu

Svrha

Usklađivanje obrazovne ponude s načelima HKO-a, društvenim potrebama i potrebama tržišta rada u području kroatistike, andragogije, filozofije i kulturologije.


Ciljevi

Osmisliti i razviti novi studijski program andragogije, osmisliti i razviti standarde zanimanja i standarde kvalifikacije za kroatista, filozofa i kulturologa, unaprijediti postojeće studijske programe kroatistike,
filozofije i kulturologije u skladu s razvijenim standardima zanimanja i kvalifikacije, unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na FFRI i partnerskim ustanovama i unaprijediti nastavnu djelatnost i na FFRI kroz niz aktivnosti te ustanovljavanje i opremanje 4 nova
laboratorija.


Očekivani rezultati

 • izrada 4 standarda zanimanja
 • izrada 4 standarda kvalifikacije
 • izrada 11 studijskih programa
 • unapređenje sustava osiguravanja kvalitete na FFRI i partnerskim ustanovama (radionice, ankete, recenzije)
 • ustanovljavanje i opremanje 3 nova laboratorija/ vježbaonice na FFRI te vježbaonice u partnerskoj ustanovi za obrazovanje odraslih
 • provedba zajedničkih istraživačkih projekata studenata i nastavnika kroatistike i kulturologije
 • sudjelovanje nastavnika i studenata na stručnim i znanstvenim skupovima
 • uključivanje poslodavaca u izradu dokumenata i mentorstvo studentima
 • opremanje stručnom i znanstvenom literaturom 2 organizacije poslodavaca/projektnih partnera
Naziv projekta: UP.03.1.1.03.0040 Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKa) Akronim: KAFKa Sektor/ područje/tema: Obrazovanje i cjeloživotno učenje, poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti programa visokog obrazovanja. Izvor financiranja: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. Nositelj projekta: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Lokacija projekta: Republika Hrvatska Vrijednost projekta: 3.960.006,82 kn Trajanje projekta: 22.3.2019.-22.3.2022. Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Ana Gavran Miloš Kontakt: kafka@ffri.uniri.hr

O nama

Filozofski fakultet u Rijeci svoje početke temelji u 1953. godini kada je kao visokoškolska ustanova djelovao pod nazivom Viša stručna pedagoška škola. Razvoj nastavlja prerastanjem u Visoku industrijsko-pedagošku školu (1962.), potom u Fakultet industrijske pedagogije (1972.), a njegovim udruživanjem s pedagoškim akademijama iz Rijeke, Pule i Gospića nastaje Pedagoški fakultet (1977.) koji je 1998. godine preimenovan u Filozofski fakultet u Rijeci. Na fakultetu djeluje 10 odsjeka (anglistika, filozofija, germanistika, kroatistika, kulturalni studiji, pedagogija, povijest, povijest umjetnosti, psihologija talijanistika), jedna samostalna katedra (tjelesna i zdravstvena kultura), 4 centra (za obrazovanje nastavnika, za ikonografske studije, za jezična istraživanja i za ženske studije) te Riječka kroatistička škola. Izvodi se 12 preddiplomskih i 16 diplomskih studija, 3 poslijediplomska specijalistička studija, 5 poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija te 1 izvanredni studij. Na fakultetu studira 1566 studenata, zaposleno je 164 nastavnika i 32 nenastavna djelatnika  

Što je HKO?

Hrvatski kvalifikacijski okvir je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.
 1. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
 2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek
 3. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Zagrebačka 20, 52100 Pula
 4. Sveučilište u Zadru, Ulica Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar
 5. Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Poljička cesta 35, 21000 Split
 6. Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
 7. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Ulica Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
 8. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Jordanovac ul. 110, 10000 Zagreb
 9. Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 10. Rijeka 2020 d.o.o., Ivana Grohovca 1a, 51000 Rijeka
 11. Institut za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54, 10000 Zagreb
 12. Prva riječka hrvatska gimnazija, Ulica Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka
 13. Savez udruga molekula, Delata 5/1, 51000 Rijeka
 14. Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu, Školjić ul. 9, 51000 Rijeka
 15. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
 16. Osnovna škola Nikola Tesla, Trg Ivana Klobučarića 1, 51000 Rijeka