Kontakt

Nositelj projekta:

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Sveucilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka
+385 (0)51 265 600 | +385 (0)51 265 602
dekanat@ffri.hr | www.ffri.uniri.hr

Lokacija projekta: Republika Hrvatska

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović

Kontakt: kafka@ffri.uniri.hr

Kontaktirajte nas