Izrada i mogućnosti korpusa hrvatskoglagoljičnih tekstova

Baza beram.stin.hr izrađuje se u okviru djelatnosti Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. U sklopu Centra istražuju se hrvatskoglagoljični rukopisi iz istarskoga Berma. Glavni je cilj projekta obraditi i opisati beramske misale i brevijare.

U okviru projekta HKO_KAFKa 26. siječnja na Filozofskom fakultetu u Rijeci dr. sc. Ana Mihaljević zainteresiranim je studentima i doktorandima doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika pokazala kako se baza izrađuje, čemu služi i koje mogućnosti pretrage omogućuje. Istaknula se mogućnosti uporabe baze u znanstvenome radu i prednosti u odnosu na klasične metode rada te su pokazani konkretni primjeri pretrage. Cilj je radionice bio prikazati suvremene metode obrade hrvatskoga crkvenoslavenskog teksta te produbiti studentska znanja o mogućnostima digitalne humanistike.